Hakkında

1985 İstanbul Fatih’te doğan Ahmet ÖZKARATAŞLIOĞLU İlk ve Ortaöğretimini Yavuz Selim İlköğretim Okulunda tamamladı. İmam Hatip lisesinden 2002 yılında mezun olduktan sonra Açık öğretim Fakültesi İlahiyat bölümüne başlayan KARATAŞLIOĞLU, buradan 2009 yılında mezun olmuştur. Küçük yaşlarda din ilimlerine olan düşkünlüğünden dolayı din ilimlerini tahsil etmeye başladı, halen din ilimleri üzerine eğitimi devam etmektedir. Osmanlının son dönem huzur hocalarından olan Hacı Ali Haydar Efendi’nin yanında 15 sene kadar kalan dedesi Hacı Ahmet TAŞKIR’dan Kur-an ahlak ve maneviyat dersleri almıştır. İstanbul Nişanca Mehmet Paşa Camii İmam Hatibinden bu derslere devam etmiştir. Kovacı Dede Camii İsmailağa Kuran Kursu öğretmeni Hasan Kargılıdan Arapça eğitimi almıştır. Dedesinin isteği üzerine Kastamonu Bozkurt ilçesine bağlı Beldeğirmen köyünde fahri olarak 15 ay İmam Hatiplik yapmış olup, 2005 Kasım ayında İstanbul’a dönerek Nişancı Mehmet Paşa Camiinde müezzin kayyum vazifesinde bulunmuştur. Bu arada hocasının derslerinden istifade fırsatı bulmuş olup, Hocam Abdullah ARSLANER’in haftalık cuma derslerine katılmıştır. Bir süre sonra hocasının isteği üzerine Cuma derslerini KARATAŞLIOĞLU yapmıştır. Daha sonra hocalarının isteği üzerine haftalık derslere başlamış olup, tüm insanların istifade edebilmesi adına 2007 yılında bir Radyo’da her cuma “Ebedi hayata hazırlık” derslerini sunmaya başlamıştır. Muhtelif yerlerde Dernek ve Vakıflarda dini dersler vermeye devam etmektedir. 2006 Şubat ayından itibaren İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde Topkapı bölgesinde cenaze imam hatibi olarak göreve başlamış olup, halen devam etmektedir.